BLACK: Pharmacare advocates need to narrow their focus

Prescription